Brandschilderingen

Regelmatig worden er op ons atelier gebrandschilderde glas in lood ruiten ter reparatie aangeboden waarvan delen van de gebrandschilderde ruiten zodanig kapot zijn of zelfs geheel ontbreken dat er nieuwe delen bijgemaakt moeten worden. Het is hierbij zeer belangrijk om eerst te inventariseren hoe het oorspronkelijke stuk glas is opgebouwd qua schildertechniek en met welke brandschilderverven. Van alle tot onze beschikking staande nieuwe en oude brandschilderverven hebben wij proefstukken gebrand op verschillende glassoorten. Als de best passende keuze is gemaakt en de beste kwaliteit glassoorten gevonden zijn worden de ruiten opnieuw geschilderd en ingebrand. Bij goed resultaat worden de nieuwe delen weer teruggezet in het oorspronkelijke paneel en het lood bijgewerkt. (Zie ook brandschilderen in ons portfolio)

Ondanks het streven naar perfectie zal een kenner altijd bij strijklicht een nieuw stuk herkennen. In historische ramen wordt ook altijd een nummering mee gebrand en ook in het foto verslag, etc. wordt melding gemaakt van de herstelling. Op de foto’s hieronder een indruk van deze werkzaamheden en eindresultaten. Klikt U op een foto dan wordt deze groter weergegeven .