Jugendstil

Jugendstil is een periode in de kunst en architectuur geweest die kort geduurd heeft nl. van 1890 tot ongeveer 1915. De stijl wordt gekenmerkt door haar zwierige lijnvorming waarvan de “zweepslag” de bekendste is. Veelal komen florale motieven voor alsmede andere onderwerpen uit de natuur.

Van oorsprong zijn ook japanse invloeden terug te vinden in de vroege ontwerpen. In glas in lood is jugendstil een onuitputtelijke bron van schoonheid en elegance en voor de glazenier ook altijd een uitdaging om te maken.

In ons atelier beschikken wij over een grote collectie boeken met voorbeelden. Door de steeds groter wordende vraag naar goede replica’s, worden gelukkig ook steeds meer originele glassoorten opnieuw geproduceerd, wat de eindresultaten ten goede komt.

Op de foto’s een deel van de werkzaamheden en aantal voorbeelden hiervan.